2018-2019 Conference Program

Click For Conference Program 20 Kasım 2018 – Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Ege Üniversitesi, “Siirt-Başur Höyük Erken Tunç Çağı 1 Dönemi’ne Tarihlenen Mezarlar ve Gömü Uygulamaları” 8 Ocak 2019 – Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, Ege Üniversitesi, “70. Yılında Eski Smyrna Kazıları” 5 Şubat 2019 – Prof. Dr. Hatice Pamir, Mustafa Kemal Üniversitesi, “Doğu’nun Kraliçesi, Antakya’da…

Coloquium Anatolicum XV

      (Editörler/Editors: Meltem Doğan-Alparslan – Metin Alparslan) İÇİNDEKİLER / INDEX GENERALIS   Ali Dinçol Yeni Bir Süreli Yayına Başlarken / Introduction to the Publication of the New Periodical Güven Arsebük Evrimi Kendine Özgü Bir Canlı: İnsan (English Summary: The Human Being: a Mammal with an Evolution Uniquely of its Own) Jak Yakar Etnografya Işığında…