Kütüphanemize Yapılan En Kapsamlı Kitap Bağışları

 

 • (Kasım 2007) Homer Yayınevi kütüphanemize 19 adet monografi bağışında bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
 • (Ekim 2007) Prof. Dr. Adnan Pekman kütüphanemize 40 tane süreli yayın ve 281 tane ayrıbasım bağışında bulunmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
 • (Haziran 2006) Prof. Dr. Önder Bilgi kütüphanemize 7 adet monografi ve 5 adet süreli yayın bağışlamıştır.
 • (Nisan 2006) Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar kütüphanemize 5 adet monografi ve 24 adet süreli yayın bağışlamıştır.
 • (Aralık 2005) Prof. Dr. Taner M. Tarhan’a kütüphanemize 132 ayrı basım, 61 dergi, 30 monografi, 25 tez ve 12 süreli yayın olmak üzere, toplam olarak 260 adet yayın bağışlamıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
 • (Aralık 2004) Prof. Dr. Güven Arsebük, kitaplarının bir bölümünü teşkil eden 400’ü aşkın yayını enstitü kütüphanemize bağışladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
 • (Mayıs 2004) Sayın hocamız Prof. Dr. Mustafa Kalaç, kütüphanesinde yer alan tüm yayınları enstitümüz kütüphanesine bağışlamıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz .
 • (Şubat 2004) Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi kütüphanemize 250’nin üzerinde kitap bağışında bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz .
 • (Nisan 2004) Dr. Mükerrem Usman – Anabolu kütüphanemize yaklaşık 10.000 adet slayt ve çok sayıda fotoğraf bağışında bulunmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
 • (Mart 2002) Prof. Dr. Jale İnan’a ait 60 adet kitap vefatından sonra oğlu Sayın Hüseyin İnan tarafından Enstitümüze bağışlanmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz .
 • (Mart 1999) Alexoğlu ailesi, çoğunluğu nümismatik ile ilgili 100’ü aşkın kitabı enstitümüze bağışlamıştır
 • (Ocak 1997) Kütüphanemizin ilk oluşturma aşamasında bize, kitaplığındaki tüm Belleten’leri bağışlayan Prof. Dr. Afif Erzen’i rahmetle anıyoruz.

         

 

Kütüphanemizin Kitap Değişimi Yaptığı Kurumlar

 

Bildiğiniz gibi Enstitü kütüphanemizin kurulmasından bu yana en büyük sıkıntımız kütüphanemizin bir an evvel geliştirilebilmesiydi. Bu amaçla; kimi zaman bağış, kimi zaman ise sponsorlar sayesinde elde ettiğimiz kitapların yanı sıra, uzunca bir süredir çeşitli kurumlarla yürüttüğümüz takas yöntemi ile de kütüphanemize kitapların sürekli olarak akışı sağlanmıştır. Bu nedenledir ki,  bizden desteklerini esirgemeyen ve takas yoluyla kitaplarını göndermeye devam eden;
 • Tel Aviv University
 • Akademie der Wissenschaften und der Literatur
 • Deutsches Archäologisches Institut
 • Österrenchisches Archäologische Institut Bibliothek
 • Ebarhard Karls Universität
 • Römisch-Germanisches Zentralmuseum Bibliothek
 • Istituto di Studi Sulle Civiltá Dell’Egeo e del Vicino Oriente
 • Bibliothèque de la Maison de I’Orient et de la Meditèrranèe
 • The American Research Institute in Turkey
 • Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
 • Sadberk Hanım Müzesi
 • İngiliz Arkeoloji Enstitüsü
 • Alman Arkeoloji Enstitüsü
 • Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
 • Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne teşekkürü bir borç biliriz.