TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDEN YENİ BİR PROJE 
CORPUS PONDERUM ANTIQUORUM ET ISLAMICORUM

 

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında ve yürütücülüğünde Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum (Antik ve İslami Ağırlıklar Corpusu) adıyla yeni bir proje başlatmış bulunuyor. Projenin çıkış noktası, antik ve islami ticari ağırlıklara ilişkin bilimsel yayınların azlığı ve bu konunun bilimsel platforma taşınmasının gerekliliğidir.
Proje kapsamında, Türkiye müzelerinde ve özel koleksiyonlarda bulunan ticari ağırlıklar üzerindeki çalışmalar tamamlanmış ve yaklaşık 10.000 adet ağırlık, fotoğrafları, teknik bilgileri ve tanımlarıyla dijital ortama aktarılmıştır. Bundan sonraki aşama, çalışmanın tamamlandığı müzelerin ve özel koleksiyonların kataloglarının yayımlanmasıdır. Koleksiyonlarında sayıca az ağırlık bulunan müzeler/özel koleksiyonlar birleştirilerek tek cilt olarak yayın yapılabileceği gibi, sayıca yeterli ağırlığa sahip müzeler/özel koleksiyonlar ise ayrı ciltler olarak yayımlanacaktır. Proje kapsamında, corpus formatında en az 10 katalog cildinin hazırlanması ve yayımlanması öngörülmektedir. A4 formatındaki ciltlerde, bir sayfanın sol yarısı katalog bilgilerine, sağ yarısı ise fotoğraflara ayrılacaktır; diğer bir deyişle katalog bilgileri ile ağırlıkların fotoğrafları aynı sayfada yer alacaktır.
On yıl süreli proje; Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Anadolu’da ve Türkiye Trakyası’nda kullanılan ağırlıklara ilişkin zengin bir kaynak oluşturacaktır. Çalışmalardan elde edilecek bilgiler, analojik çalışmalarla, Antik Çağ’dan Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadarki dönemlerde kullanılan ağırlık sistemlerini, sistemlerin birbirlerine olan etkilerini ve ağırlık birimlerini anlamamıza yardımcı olacak ve böylece söz konusu dönemlerin tarihine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.
Başkanlığını Oğuz Tekin’in yürüttüğü proje kapsamında Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü üyelerinden oluşan bir Komite’nin yanı sıra Chris Entwistle, John H. Kroll, Johannes Nollé, Günay Paksoy ve Bendeguz Tobias’tan oluşan bir Danışma Kurulu da oluşturulmuştur.

 

Koleksiyonlarındaki Ağırlıkların Yayımlanacağı Kamu Müzeleri (Alfabetik Sırayla):

 

Adana Müzesi, Adapazarı Müzesi, Afyon Müzesi, Alanya Müzesi, Amasya Müzesi, Anamur Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Antakya Müzesi, Antalya Müzesi, Aydın Müzesi, Balıkesir Müzesi, Bandırma Müzesi, Bergama Müzesi, Bodrum Müzesi, Bolu Müzesi, Burdur Müzesi, Bursa Müzesi, Çanakkale Müzesi, Denizli Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Edirne Müzesi, Efes Müzesi, Elazığ Müzesi, Erzurum Müzesi, Eskişehir Müzesi, Fethiye Müzesi, Gaziantep Müzesi, Isparta Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmit Müzesi, İznik Müzesi, Kahramanmaraş Müzesi, Karadeniz Ereğlisi Müzesi, Kayseri Müzesi, Kırklareli Müzesi, Konuralp Müzesi, Konya Müzesi, Kütahya Müzesi, Malatya Müzesi, Mardin Müzesi, Manisa Müzesi, Mersin Müzesi, Milas Müzesi, Muğla Müzesi, Nevşehir Müzesi, Niğde Müzesi, Ödemiş Müzesi, Rize Müzesi, Sinop Müzesi, Silifke Müzesi, Sivas Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Tarsus Müzesi, Tekirdağ Müzesi, Tire Müzesi, Trabzon Müzesi, Van Müzesi, Yalvaç Müzesi.

 

TEBE’NİN TÜRKİYE ADINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR PROJE
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM (CVA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 

…Corpus Vasorum Antiquorum (kısaltması CVA), Uluslararası Akademiler Birliğinin (Union Academique Internationale) web sitesindeki (www.uai-uia.org) ifadesiyle ‘classical antiquity’ yani Grek-Roma Dönemlerine ait pişmiş toprak vazoların sistematik bir biçimde tanımlarından oluşan bir yayındır ve Akademiler Birliği’nin en eski projelerinden biridir”. CVA’nın web sitesinde  (www.cvaonline .org) bu cümlelerle başlayan projenin tanıtımı şöyle sürer: “Bu projeyle ilgili ilk toplantı Paris’te 1919 yılında gerçekleştirilmiş ve E. Pottier (1855-1934) bu proje bağlamında ilk adımı atarak, 1922’de Louvre Müzesi’nin 1. fasikülünü yayınlamıştır.” (E. Pottier’in CVA’nın gelişmesi ile ilgili rolü Revue Archéolgique 2004’de “A corpus of ancient vases” başlığı ile yayınlanmıştır).

 

TEBE’NİN HAYATA GEÇİRİLEN ÖNEMLİ BİR PROJESİ
TÜRKİYE’NİN PRESTİJİ
Sylloge Nummorum Graecorum Turkey

 

Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) 1931 yılında British Academy’nin bir projesi olarak ortaya çıktı; 1972 yılından itibaren ise Union Académique Internationale (Uluslararası Akademiler Birliği) tarafından benimsendi ve desteklenmeye başlandı. Böylece SNG, British Academy ile Union Académique Internationale’in ortak projesine dönüştü. Projenin amacı, kamu müzeleri ve özel koleksiyonlardaki otonom Grek sikkeleri ile Roma İmparatorluğu Dönemi’nde basılan kent-devletlerinin sikkelerinin yayımlanmasıdır. Roma ve Bizans sikkeleri ile İslami sikkeler proje kapsamının dışında bırakılmışlardır. Bu nedenle projenin coğrafi kapsamının Akdeniz Dünyası olduğu, kronolojik kapsamının ise sikkenin icadından (MÖ yak. 600) MS 3. yy sonuna kadar olan zaman dilimi ile sınırlı olduğu söylenebilir.
İngiltere’de yapılan ilk SNG yayını, Captain E.G. Spencer-Churchil’in sikke koleksiyonuydu. Zamanla başka ülkeler de kendi koleksiyonlarını Sylloge Nummorum Graecorum serisi altında yayımladılar. Bugüne değin 20’yi aşkın ülkede 150’nin üzerinde SNG cildi yayımlamıştır. Bu ülkeler (alfabetik olarak), ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İskoçya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, İspanya, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dır. En fazla SNG cildi yayımlayan beş ülke ise şunlardır: Almanya, İngiltere, İtalya, Danimarka ve ABD. SNG Turkey, aynı zamanda Union Académique Internationale’in Muhabir Üyesi olan Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmakta olup Enstitü adına yayın sorumlusu Prof. Dr. Oğuz Tekin‘dir.
SNG formatındaki bir katalogda, katalog metni ile sikke fotoğraflarının yer aldığı levhalar karşılıklı sayfalar halinde düzenlenmektedir. Önceleri A3 boyutunda bir formata sahip olan SNG katalogları, 1984’ten itibaren biraz daha küçülerek A4 formatında da yayımlanmaya başlandı; ancak bazı ülkeler önceki büyük formatı da halen sürdürmektedirler. SNG Turkey ciltleri A4 formatında yayımlanmaktadır. SNG‘lerde yorumlara yer verilmemekte, sadece sikkelerin teşhis ve tanımları yapılarak fotoğraflarıyla birlikte sunulmaktadır. Böylece araştırmacılar, kamu ve özel müzeler ile koleksiyonerlerin sikke koleksiyonlarına kolaylıkla ulaşabilmekte, onları yayınlarında kullanabilmekte ve onlar üzerinden yeni yayınlar yapabilmektedirler.

 

 

Türkiye’de Yayımlanmış SNG Ciltleri

 

1)    SNG Turkey 1: The Muharrem Kayhan Collection (Haz. K. Konuk), Ausonius Publications, İstanbul-Bordeaux, 2002.
2)    SNG Turkey 2: Anamur Museum. Vol. 1. Roman Provincial Coins (Haz. O. Tekin – S. Altınoluk), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2007.
3)    SNG Turkey 3: Çanakkale Museum. Vol. 1. Roman Provincial Coins of Mysia, Troas etc. (Haz. O. Tekin – S. Altınoluk – F. Körpe), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2009.
4)    SNG Turkey 4: Ancient Coins from Mysia, Troad and Aeolis in the Collection of Selçuk Tanrıkulu (Haz. O. Tekin – A. Erol-Özdizbay), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2010.
5)   SNG Turkey 5: Tire Museum. Vol. 1. Roman Provincial Coins from Ionia, Lydia, Phrygia, and etc. (Haz. O. Tekin – S. Altınoluk – E. Sağır), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2011.
6)    SNG Turkey 6: Burdur Museum. Vol. 1. Greek Coins from Pisidia. Part 1: Adada-Prostanna. (Haz. H. Köker), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2011.
7)    SNG Turkey 7: Ödemiş Museum. Vol. 1. Roman Provincial Coins of Ionia, Lydia and etc. (Haz. O. Tekin – S. Altınoluk), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2012.
8)    SNG Turkey 8: Muğla Museum. Vol. 1. Caria (Haz.  O. Tekin – A. Erol-Özdizbay), Turkish Institute of Archaeology, İstanbul, 2013.

 


 
 
 
     
 
 
 
Hazırlanmakta Olan SNG Turkey Ciltleri
Efes Müzesi (Haz. O. Tekin – S. Altınoluk – P. Büyükkolancı – L. Pancar)
İzmir Museum (Haz. O. Tekin – S. Altınoluk – N. Çırak – E. Erginer – E. Çakıroğlu )
Edirne Müzesi (Haz. O. Tekin)
Silifke Müzesi (Haz. O. Tekin – A. Erol-Özdizbay)
Tarsus Müzesi (Haz. O. Tekin)
Türkiye Trakyasında ve Kilikya’daki Roma Yol Sistemleri ve Yerleşmeleri üzerine başlatılmış olan proje UAI tarafından kabul edilmiştir ve Tabula Imperii Romani serisi içerisinde yayınlanacaktır. Proje Enstitü Epigrafi Komisyonu Başkanı üyemiz Prof. Dr. Mustafa H. Sayar’ın yürütücülüğü altında gerçekleşmektedir.
Zaman içinde bu model temelinde Fransa’daki ve diğer ülkelerdeki müze ve özel koleksiyonlarda bulunan “classical antiquity“, döneminin sanatsal niteliğini taşıyan seramiklerin katalogları yayınlanmaya başlamıştır. Yayınlar için akademi bünyesindeki uluslararası CVA komisyonunun saptadığı kurallar, düzen ve bu düzeni denetleyen bir raportörün (şu anda Prof. J. de La Geniere) onayı sonunda yayınlanmaktadır. Günümüzde 24 ülke bu projeye dâhil olmuş ve 300’ün üzerinde fasikül yayınlanmıştır.
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Dinçol’un önerisi ile Enstitü bünyesindeki Seramik Bilim Kurulu’nun bir projesi olarak CVA Türkiye Cumhuriyeti (CVA Turkish Republic) projesi başlatılarak, Türkiye müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunan seramiğin, CVA Komisyonu’nun belirlediği koşullarda yayına hazırlanmasına karar verildi. Bu serinin ilk fasikülü olarak Silifke Müzesi’ndeki malzemenin yayınlanması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 2007 yılında başlatıldı. Bu ilk fasikül için Silifke Müzesi’nin seçilmesinin temel nedeni; corpusa girecek malzemenin çoğunluğunun Kelenderis kökenli olması, bunlar üzerinde daha önce bir katalog çalışmasının başlatılmış ve belli bir düzeye gelmiş olması yanında, Müze Müdürü Sayın İlhame Öztürk’ün böyle bir corpusun hazırlanması yönündeki istekliliği ve desteğidir. Silifke Corpus’u için seçilen malzeme Geç Arkaik, Klasik ve Erken Hellenistik Çağ’a ait Attik, Attik benzeri ve literatürde “East Greek” olarak bilinen ve büyük çoğunluğu İyonya coğrafyası ile biçim ve süs bağlantısı olan aynı döneme ait vazolardı. 2 yıl süren çalışmalar sonunda, değerli meslektaşımız Ahmet Boratav’ın da desteği ve katkısıyla CVA Turkish Republic 1, Silifke Museum Ege Yayınları tarafından 2009 yılı başlarına yayınlandı.
CVA Türkiye Cumhuriyeti serisinin ikinci ve belki de üçüncü bantları Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundaki Arkaik ve Klasik Çağlara ait vazolara ayrılmıştır ve bununla ilgili çalışmaların sonuna gelinmiş olup, 2012 başlarında bu corpusların da yayınlanacağını ummaktayız. Buna ek olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen vazoların corpusunun hazırlanması çalışmaları da başlatılmıştır. Burada desteklerini gördüğümüz müzelerdeki meslektaşlarımıza şükranlarımız sunarken, ayrıca onların da yayına katkıda bulunmalarını beklediğimizi de belirtmek isteriz.