Bilimsel Dizi

 

Monografi ve Bilimsel Toplantılar Bilimsel Dizi altında yayınlanmaktadır.

 

Popüler Dizi

 

Halka yönelik, eskiçağ bilimleri ile ilgili çeşitli konularda yapılan yayınlarımız bu dizi altındadır.

 

Colloquium Anatolicum

 

Colloquium Anatolicum (Anadolu Sohbetleri) adındaki süreli yayınımız, yılda bir kez (Aralık ayında) yayınlanan uluslarası bir bilimsel dergidir. Yayınımız Ege Yayınları tarafından basılmaktadır.

 

Haberler Dergisi

 

Yılda iki kez düzenli olarak, Ocak ve Mayıs aylarında yayınlanan haber nitelikli dergimiz, yurtiçi ve yurtdışında 600 kadar kişi ve kuruluşa ücretsiz olarak ulaşıyor.

Editörler: Meltem Doğan – Alparslan  /  Aşkım Özdizbay
Klasik Filoloji Seminerleri

İstanbul Üniversitesi, Klasik Filoloji Kürsüsünün düzenlediği toplantıların metinlerini içeren bir dizidir.

 

Klasik Filoloji Seminerleri

 

İstanbul Üniversitesi, Klasik Filoloji Kürsüsünün düzenlediği toplantıların metinlerini içeren bir dizidir.

 

Corpus Ponderum Atiquorum et Islamicorum

 

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında ve yürütücülüğünde Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum (Antik ve İslami Ağırlıklar Corpusu) adıyla yeni bir proje başlatmış bulunuyor. Projenin çıkış noktası, antik ve İslami ticari ağırlıklara ilişkin bilimsel yayınların azlığı ve bu konunun bilimsel platforma taşınmasının gerekliliğidir.

 

Studia ad Orientem Atiquum

 

Studia ad Orientem Antiquum (SOA) Eski yakındoğu ile ilgili hazırlanmış kapsamlı bilimsel araştırmaların yayınlandığı bir dizidir. SOA dizisinden şimdiye kadar “Hitit Kralı II. Muwatalli: Kişiliği ve İcraatı Filolojik Belgeler Işığında – Meltem Doğan-Alparslan” ve “Allianoi Tıp Aletleri – Daniş Baykan” olmak üzere iki çalışma yayınlanmıştır.

 

Sylloge Nummorum Graecorum

 

Sylloge Nummorum Graecorum Türkiye temsilciliğini üstlenen Enstitümüzün, proje kapsamında hazırladığı seri halindeki yayınlardan oluşur.

 

Instrumenta Linguarum Atiquarum

 

Instrumenta Linguarum Antiquarum (ILA), Eskiçağ Dilleri ile bu dilleri konu alan bilim disiplinleri hakkında temel ve ileri düzeyde bilgi içeren, el kitapları, sözlükler, gramer eskizleri, çeşitli yazı sistemlerine ait işaret listelerinden oluşturulacak bir dizidir. Bu dizinin ilk kitabı Hititolojiye Giriş, 2009 yılında yayınlanmıştır.

 

Corpus Vasorum Antiquorum

 

Uluslararası Bilim Akademileri Birliği’nin en eski yayın projesi olan, dünyanın farklı ülkelerinde, ulusal ya da özel müzelerdeki antik seramikleri belirli bir düzen içinde bilim dünyası ile buluşturmayı amaç edinen ve İngilizce, Almanca, Fransızca ya da İtalyanca olarak basılan CVA dizisinin Türkiye ciltlerini Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü yayınlamaya başlamıştır.